PILVIPALVELUT KORVAAVAT PAPERIDOKUMENTIT TÄYSIN - VAI KORVAAVATKO?

Olisiko mahdollista, että kaikki rakennusprojektin dokumentit olisivat sähköisiä?

Usein pilvipalveluiden kehittäjät ajattelevat, että kaikki dokumentit tallennetaan heidän palveluihinsa - ja näin saavutetaan 100% sähköinen dokumentointi. Palveluiden markkinoinnissa usein ohitetaan se, että työmaalle toimitetaan jatkuvasti toimituksia, jotka usein pitää allekirjoittaa kynällä.

Sähköisien palveluiden avulla päästään hyviin tuloksiin ja suuri osa dokumenteista voidaan käsitellä sähköisesti koko projektin ajan. On hyvä myös huomata, että paperidokumentteja syntyy jo ennen projektin aloittamista. Esimerkiksi sopimukset tehdään usein vielä paperilla.

Sähköiset dokumentit korvaavat paperidokumentit ajan kanssa mutta vielä tässä vaiheessa molempia käytetään.

Sähköiset dokumentit ovat haaste kopiolaitoksille

Aikoinaan, kun urakoitsijat kilpailutettiin, niin kopiolaitokset kopioivat/tulostivat kaikki tarjouspyyntöön liittyvät dokumentit ja toimittivat ne mahdollisille tarjoajille. Jokainen urakoitsija sai pahvilaatikollisen paperidokumentteja, joita sitten käytettiin tarjouksen laskemiseen. Nykyään tämän on korvannut sähköinen kilpailutus , eikä tarjouslaskentaan enää käytetä paperidokumentteja. Myös suunnittelijoiden ja työmaan tarve paperidokumenteille on vähentynyt suuresti.

Mitä tehdä työmaalla pyöriville paperidokumenteille?

Todennäköisesti yleisin tapa on se, että työmaalla mapitetaan paperidokumentit ja projektin päättyessä ne toimitetaan toimistolle. Tämä voi aiheuttaa haasteita myöhemmin, kun projekti on jo valmistunut. Osa dokumenteista on sähköisenä ja osa on mapeissa.

Netissä meidän ajatuksena on se, että myös työmaan paperidokumentit siirettäisiin NET projektipankkiin reaaliajassa. Tätä varten lisäsimme Windows laajennukseen tuen paperidokumenttien skannaamiseen suoraan projektikansioihin.