• image

PROJEKTIN TIEDOT

Suomen ensimmäisen uudelleen vesitettyyn järveen rakennettiin kalaportaat
Suomen ensimmäisen uudelleen vesitetyn järven, Oulaisten Piipsjärven, tilaa on parannettu erilaisilla vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteillä. Järveen on myös rakennettu padon ohittava luonnonpuromainen kalatie. Sen avulla kaloilla on esteetön vaellusreitti lähialueelta ja aina mereltä asti Piipsjärveen ja Piipsanjoen yläosalle.

Järvi kuivattiin 1800-luvun lopulla
Piipsjärvi kuivattiin 1800-luvun lopulla, mutta järvipohjasta ei saatu koskaan hyvää maatalousmaata. Vesi nostettiin järveen uudelleen vuonna 1978, jotta maisema ja virkistyskäyttö paranisivat.

Kivien asettelu tarkkaa työtä
Projektin vaativimpana vaiheena, työpäällikkö Jouko Rytkönen, Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy:stä, pitää työpadon rakentamista. Pato varmisti sen, että työ voidaan tehdä ns. kuivin jaloin. Padon pituus oli 90 metriä ja yläpinnan leveys oli 4 metriä. Kivien asettelu puroon oli myös tarkkaa työtä Kivien asettelu puroon oli myös tarkkaa työtä. Kivien asettamisen määritteli kalatalousneuvoja, joka oli työmaalla muutaman päivän. Kivien asettelu on tärkeää siksi, että kalaportaaseen saadaan oikea virtaama ja että kalojen nousu onnistuu parhaiten.