SEURAA PROJEKTITEHTÄVIEN VALMIUSASTEITA

Delegoi tärkeät tehtävät vastuuhenkilöille ja seuraa projektipankin kautta tehtävien valmiusasteita.

Projektitehtävien valmiusasteet