MIKÄ ON LAST PLANNER?

Taustaa

Last Planner ™ menetelmä kehitettiin 1990-luvulla Yhdysvalloissa kun huomattiin, että vain puolet viikkosuunnitelman mukaisista tehtävistä saadaan toteutettua kyseisen viikon aikana.

Last Planner on menetelmä lyhyen aikavälin suunnitteluun ja ohjaukseen

Last Planner menetelmä keskittyy lyhyen aikavälin suunnitteluun ja menetelmän yksi keskeisistä elementeistä on viikkosuunnitelma. Viikkosuunnitelmaan lisätään vain tehtäviä jotka pysytään suorittamaan ks viikolla. Tehtäviä, joiden valmistuminen on epävarmaa tai epätodennäköistä, ei lisätä viikkosuunnitelmaan.

Tavoitteena on se, että jokaisen tehtävän vastuuhenkilö sitoutuu aikatauluun ja tehtävän suorittamiseen. Usein viikkosuunnitelma suunnitellaan yhdessä projektiryhmän kanssa ja kaikki vastuuhenkilöt voivat kommentoida viikkosuunnitelmaa. Tämä motivoi ja sitouttaa projektijäseniä annettuihin tavoitteisiin. Lisäksi vastuuhenkilöiden on helpompi ymmärtää miten heidän tehtävänsä vaikuttaa muiden vastuualueisiin. Esim. Jos sovitaan, että sähkösuunnittelija tarvitsee tietyn arkkitehtipiirustuksen keskiviikkona tai hän ei voi jatkaa töitään, niin tämä motivoi arkkitehtia pysymään viikkosuunnitelmassa.

Tehtävin seuranta ja mittaaminen

Joka viikko tarkistaan onko viikkosuunnitelman tehtävät suoritettu. Tehtävien toteutumista seurataan ns PPC -luvulla, joka osoittaa kuinka monta prosenttia tehtävistä on suoritetu ks viikon aikana. Jos tehtävää ei ole suoritettu kokonaan niin katsotaan, että sitä ei ole suoritettu.

PPC suoritustasot

  • 60 % = Huono suoritus
  • 80 % = Hyvä suoritus
  • +85 % = Erinomainen suoritus

On tärkeää muistaa, että viikkosuunnitelmaan lisätään vain ne työt, jotka on mahdollista tehdä ja joihin vastuuhenkilö sitoutuu.

Kolme syytä miksi Last Planner on hyvä metodi

  • Se yksinkertaistaa suunnittelun (ja rakentamisen) hallintaa
  • Se parantaa tiedonvälitystä ja projektin kordinointia
  • Se nopeuttaa projektia ja laskee projektin kustannuksia (tehtävät tehdään kerralla oikein)

NET projektipankki tukee Last Planner metodia

NET projektipankki tarjoaa vaivattoman tavan luoda, ylläpitää ja valvoa viikkosuunnitelmia. "Netti" työskentelee puolestasi ja tuottaa Sinun projektillesi tärkeää tietoa. Haluatko esittelyn? Klikkaa tästä.

Last planner