RATU 5008 työmaapäiväkirja

Windows laajennus sisältää sähköisen Ratu 5008 työmaapäiväkirjan, jonka käyttäminen on vaivatonta. Työmaapäiväkirja tukee vastaavan työnjohtajan ja valvojan rooleja työmaan tapahtumien dokumentoinnissa ja valvonnassa.

Työmaapäiväkirjan sähköinen täyttäminen, allekirjoittaminen ja jakaminen on tätä päivää. Projektin lopuksi päiväkirjan voi tallentaa PDF tiedostona, joka sisältää myös työmaapäiväkirjaan lisätyt valokuvat.

  • Valvojan ja työnjohtajan allekirjoitukset
  • Valokuvien liittäminen sivuun
  • Valvojan asiat
  • Projektin lopuksi päiväkirjan voi tallentaa itselleen yhtenä PDF tiedostona
Windows työmaapäiväkirja