TIETO MUUTTUNEISTA DOKUMENTEISTA PROJEKTIRYHMÄLLE

Projektijäsenet voivat lähettää tiedotteita muuttuneista dokumenteista, kun he lisäävät uusia ja muuttuneita dokumentteja projektipankkiin. Vaihtoehtoisesti tiedottaminen voidaan automatisoida. Tällöin projektipankki lähettää automaattisesti tiedotteet valituille projektijäsenille.